kompliziert


kompliziert
- {complex} phức tạp, rắc rối - {complicate} - {compound} kép, ghép, phức, phức hợp, đa hợp - {intricate} rối beng, khó hiểu - {knotty} có nhiều nút, có nhiều mắt, có nhiều đầu mấu, khó khăn, nan giải, khó giải thích - {perplexed} lúng túng, bối rối - {sophisticated} tinh vi, khôn ra, thạo đời ra, giả, giả mạo, pha, không nguyên chất = kompliziert (Problem) {tricky}+

Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch. 2015.